[sg_popup id=1]

MMcommercial FX School

The Investment Training Center for

Currency Exchange and Gold

Study Now

You're a winner

MMcommercial FX School

Prime Investor Course

Special Prime Investor Course

Study Now

เปิดประสบการณ์ใหม่กับการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด MM COMMERCIAL

  หลักสูตรที่เปิดสอน

  MM COMMERCIAL  เปิดสอนการลงทุน เรื่องหุ้น แลกเปลี่ยนสกุลเงิน ทองคำ 2 หลักสูตร
  • Prime Investor Course  ปรับพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มลงทุน
  • Special Prime Investor Course ก้าวสู่นักลงทุนมืออาชีพ

  “เรียนซ้ำฟรี ! ทุกหลักสูตรจนกว่าจะเข้าใจ”

  รายละเอียด หลักสูตรการสอน

  หลักสูตรของเรา เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้านการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางเทคนิค หรือแม้แต่กลยุทธ์ต่างๆ
  โดยมุ่งเน้นให้นักลงทุนได้รับความรู้อย่างเต็มรูปแบบ และสามารถนำความรู้นั้นไปใช้ทำกำไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยตนเอง

  images

  Prime Ivestor Course

  ปรับพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น

  images

  Spcial Investor Course

  ขั้นสูง ระดับมืออาชีพ

  images

  Group Course

  เรียนเป็นกลุ่ม ไปสอนถึงบ้าน

  images

  VIP Course

  เรียนตัวต่อตัว ไปสอนถึงบ้าน

  กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้

  ทำไม ต้องเรียนที่ MM Commercial ?

  อาจารย์ผู้สอนมีความรู้อย่างแท้จริง อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในเครื่องมือการลงทุนที่หลากหลาย โดยจบการศึกษาสาขาการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ กอปรกับประสบการณ์การลงทุนในตลาดจริงมากกว่า 10 ปี จึงมั่นใจได้ในความรู้และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
   เปิดเผยข้อมูลทุกด้านอย่างตรงไปตรงมา      นโยบายหลักของศูนย์ฝึกอบรมคือ เน้นให้ความรู้ครบถ้วนแบบ 360 องศา ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ทราบทุกมุมมองเรื่องการลงทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยง เพื่อให้คุณได้รับความรู้อย่างถูกต้อง สามารถนำไปใช้ได้กับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในโลกของการลงทุน
  สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนลงสนามจริง ศูนย์อบรมมีการให้ความรู้พื้นฐานด้านการลงทุน เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียให้เห็นถึงโอกาสต่างๆในทุกตลาดการลงทุน และให้ความรู้พื้นฐานด้านการวางแผนการเงินก่อนการลงทุนจริง เพื่อให้การลงทุนของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังมีการลงทุนในพอร์ตจำลองก่อนลงสู่สนามจริงของการลงทุน
  เน้นสิ่งที่ทำได้จริง ไม่เพ้อฝัน รูปแบบการลงทุนของศูนย์ฝึกอบรมจะเน้นให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักการของสถิติ ความน่าจะเป็น ซึ่งเป็นวิธีทางสถิติศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ ไม่ได้อาศัยศรัทธาและความเชื่อที่ทำให้คนหลงเก็งกำไรอย่างงมงาย
       Call center คอยบริการให้คำปรึกษาตลอดเวลา     ทางศูนย์อบรมมีบริการให้คำปรึกษารายบุคคล (คลีนิคทางการเงิน) ตามวันและเวลาที่กำหนด สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับการปรึกษาทั้งในด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดจากการเรียนรู้และนำไปใช้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
   สามารถเรียนทบทวนได้ไม่จำกัด ผู้ที่เรียนในหลักสูตรการลงทุนต่างๆของทางศูนย์ฝึกอบรมสามารถกลับเข้ามาเรียนรู้และฝึกฝนในหลักสูตรเดียวกันนั้นได้ตลอดเวลา สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของทางสถาบัน เพื่อเพิ่มเติมในส่วนที่ตามไม่ทันได้ หรือรับข้อมูลการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

  ภาพกิจกรรม แกลอรี่

  หมายเหตุ :

  1. MM Commercial  ขอเรียนว่า การลงทุนทุกชนิดมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง
  2. MM Commercial  เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ให้ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนเท่านั้น ไม่สามารถรับลงทุนให้ในทุกกรณี
  3. MM Commercial  ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆต่อผลการลงทุนที่เกิดขึ้นจากผู้ลงทุนเอง
  4. MM Commercial  เป็นเพียงศูนย์ถ่ายทอดความรู้ ข้อมูลด้านการลงทุน และมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่อย่างดีที่สุด ในการให้ความรู้ทางด้านการเงินการลงทุนอย่างเปิดเผย
  5. MM Commercial   เน้นการให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ให้ผู้เรียนทุกท่านเข้าใจถึงเรื่องผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วน อันจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ประโยชน์อย่างสูงสุด
  ปิดโหมดสีเทา