การติดตามวิเคราะห์ข่าวสำคัญไฉน ?

ข่าว คือ เข็มทิศชั้นดีที่จะบอกให้เราไปทางไหนโดยไม่หลงทาง ข่าวที่ได้รับความสนใจหรือส่งผลกระทบต่อการวิ่งขึ้น – ลง ของกราฟในการเทรดทองคำและอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ขึ้นอยู่กับแนวโน้มตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ เช่น

  • อัตราดอกเบี้ย (Interest rates )
  • การจ้างงาน (Employment) : ประกาศเวลา 20:30 น. ของทุกวันศุกร์แรกของเดือน
  • ยอดค้าปลีก (Retail Sales)
  • ข้อมูลที่พักอาศัย (Housing Starts)
  • ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP (Gross Domestic Production)
  • ฯลฯ

ในการประกาศข่าวแต่ละครั้งสามารถหาดูได้ในเว็บไซด์ต่างๆ เช่น

 

Call Now Button