Prime Investor Course

Prime Investor Course

 

หลักสูตรเบื้องต้น โดยการให้ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้น ทองคำ อัตราแลกเปล่ี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ สอนให้ใช้โปรแกรมต่างๆ รวมไปถึงการวิเคราะห์ข่าว กราฟต่างๆในเบื้อง

สำหรับผู้ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์มาก่อน ไม่ต้องเป็นกังวล !! ทางคณาจารย์ผู้สอนจะสอนและดูแลท่านจนเกิดความชำนาญและเข้าใจจริง

 

หลักสูตร  :  เรียน 2 วัน , วันละ 3 ชั่วโมง

 

ราคาหลักสูตร : โปรโมชั่น  9,000 บาท จากราคาปกติ 15,000 บาท

 

 

Call Now Button