Private Investor Course

Private Investor Course

 

สำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว จะเป็นการสอนแบบตัวต่อตัว หรือ สอนในกลุ่มย่อย (กลุ่มเพื่อนสนิท เพื่อนร่วมทำงาน หรือครอบครัว) ทางคณาจารย์สามารถเดินทางไปสอนและดูแลท่านตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่ท่านต้องการ

 

หลักสูตร :  Prime Investor Course  เรียน 2 วัน, วันละ 3 ชั่วโมง

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร : Coach ทราย

 

Call Now Button